Thursday, March 6, 2014

Sithar Padalgalசித்தர் பாடல்கள்பொருளடக்கம்

முன்னுரை Mp3

பதினெண் சித்தர் பாடல்கள் 

சிவவாக்கியர் பாடல் pdf    Youtube  Mp3 Part 1  , 2 , 3  , 4

பட்டினத்தார் பாடல்

பாம்பாட்டிச் சித்தர்பாடல்

இடைக்காட்டுச் சித்தர் பாடல்

அகப்பேய்ச் சித்தர் பாடல்          Mp3

குதம்பைச்சித்தர் பாடல்

கடுவெளிச் சித்தர் பாடல்

அழுகணிச் சித்தர் பாடல்

பத்திரகிரியார் மெய்ஞ்ஞானப் புலம்பல்

கொங்கணச் சித்தர் பாடல்

சட்டை முனி ஞானம் - 4

அகஸ்தியர் ஞானம்- 9

உரோம ரிஷி ஞானம்

திருமூல நாயனார் ஞானம்

வால்மீகர் சூத்திர ஞானம்

திருவள்ளுவர் ஞானம்

கைலாயக் கம்பளிச் சட்டை முனி நாயனார் பாடல்

காகபுசுண்டர் ஞானம் 80

பட்டினச் சித்தர் ஞானம் - 100

கஞ்சமலைச் சித்தர் பாடல்

கல்லுளிச் சித்தர் பாடல்

சங்கிலிச் சித்தர் பாடல்

சத்திய நாதர் என்ற ஞானச் சித்தர் பாடல்

திரிகோணச் சித்தர் பாடல்

மச்சேந்திர நாதர் என்ற நொண்டிச் சித்தர் பாடல்

ஏகநாதர் என்ற பிரம்மானந்தச் சித்தர் பாடல்

புண்ணாக்குச் சித்தர் பாடல்

வகுளிநாதரென்னும் மௌனச்சித்தர் பாடல்

கடேந்திர நாதர் என்ற விளையாட்டுச் சித்தர் பாடல்

ஆதிநாதர் என்ற வேதாந்தச் சித்தர் பாடல்

சதோத நாதர் என்ற யோகச் சித்தர் பாடல்

காரைச் சித்தர் பாடல்கள்

தடங்கண் சித்தர் பாடல்கள்

காயக்கப்பல்


No comments:

Post a Comment